ΜΑΛΒΙΝΑ LIVE - Γιαουρτώματα (7/4/1997) - Σχολιασμός της Μαλβίνας για τα πρόσφατα (αλλά όχι τελευταία) γιαουρτώματα! Σαν να ήταν μαζί μας!