Ομήρου ... αγγλικά!Τα Βλεφαρίσματα βρήκαν μια εργασία βασισμένη σε μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου που μας δείχνει τον τρόπο που η αγγλική γλώσσα έχει ρίζες από την Ελληνική!


Με τίτλο "Ελληνική Γλώσσα - τροφός όλων των γλωσσών" η Αναστασία Γονέου, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

"Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών.  Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακρυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε, η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της υπάρχης στο παρελθόν, μιας εποχής μεγάλου πολιτισμού. Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, εώς την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη - όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι 'εξόδευσαν', για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την 'βαπτίσουν' με το συγκεκριμένο όνομα - λέξη".

 Παράδειγμα:
 • AFTER = Απο το ομηρικό αυτάρ = μετά. Ο Όμηρος λέει "θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ".
 • AMEN = Λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!
 • BANK =  Λατινικά pango από το παγίω, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) της αγοράς.
 • BAR = Λατινικά barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
 • BOSS = Από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
 • BRAVO = Λατινικό, από το βραβείο.
 • BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.
 • CARE = Από το καρέζω.
 • COLONIE = Από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
 • DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα 'δία'. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.
 • DISASTER = Από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές π.χ. "δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι"  Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρο!
 • DOUBLE = Από το διπλούς - διπλός.
 • EXIST= Λατινικά ex + sisto από το εξ + ίστημι = εξέχω, προέχω.
 • EXIT = Από το έξιτε = εξέλθετε.
 • EYES = Από το φαέα = μάτια.
 • FATHER = Από το πάτερ (πατήρ).
 • FLOWER = Λατινικά από το flos την ελληνική φλόος
 • FRAPPER = Από το φράγκικο hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (Το F είναι το γράμμα που έχει εκλείψει από την σύγχρονη αλφάβητο.  Ο δικός μας Φραπές φυσικά είναι καθόλα ελληνικός!!!
 • GLAMOUR = Από το λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρακεύαζαν τις συνταγές του με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική κα ιμε κύρος, το gramour - glamour, πήρε την σημερινή έννοια.
 • HEART, CORE = Από το κέαρ = καρδιά.
 • HUMOR = Από το χύμορ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό "ς" προφέρεται ως "ρ". Π.χ. σκληροτήρ αντί κληρότης).\
 • I = Από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.
 • ILLUSION = Από το λίζει = παίζει.
 • IS = Από το είς.
 • KISS ME = Εκ του κύσον με = φίλησέ με (...είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη) - Φυλώ.
 • LORD = Εκ του λαρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής του λαρς ή λαέρτης.  Όπως: Λαέρτης - Πατέρας του Οδυσσέα).
 • LOVE = Λατινικό love από το 'λαFω'.  Το δίγαμμα (F) γίνεται "αυ" και "λαFω" σημαίνει "θέλω πολύ".
 • MARMELADE = Λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.
 • MATRIX = Από την μήτρα.
 • MATURITY = Λατινικά: maturus από το μαδαρός = υγρός
 • MAXIMUM = Λατινικά maximum από το μέγιστος.
 • MAYONNAISE = Από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
 • ME = Από το με.
 • MENACE = Δηλαδή συμφορά, από το μήνις. Από κεί έχει βγεί και η σημερινή μήνυση.
 • MENTOR = Από το μέντωρ.
 • MINE = Από το Μίνωαι (Λιμάνια του Μίνωα, όπου γίνοταν εμπόριο μεταλλευμάτων. "Κρήτων λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι". Διοδ. Σικελ. Ε 84,2)
 • ΜΙΝΟΡ = Λατινικά: minor από το μίνυς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα.  Παράγωγο η λέξη Menu = Μενού.
 • MODEL = Από το μήδος = σχέδιο (η ίδια ρίζα με την μόδα = moda)
 • MOKE = Από το μώκος = αυτός που χλευάζει.
 • MONEY = Λατινικό: Moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας; Ηραμονία.  Στο προάυλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν τη παράστασή της, monatae).
 • MOTHER = Από το μάτηρ, μήτηρ.
 • MOVE = Από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
 • NIGHT = Από το νύχτα.
 • NO = Λατινικό: non, ne εκ του νή: αρνητικό μόριο (νέ τρώει, νε πίνει") ή (νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου).
 • ON  = Από το όντος ον το οποίο σημαίνει ζωντανός οργανισμός
 • PAUSE = Από την παύση.
 • RESISTANCE = Από το ρά + ίστημι = αντιδρώ.
 • RESTORANT = Από το ρά +ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα
 • RESTORATION = Λατινικά restauro από το ρά + ίστημι, όπου ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά -θυμος, καί ίστημι = στήνομαι.
 • SEX = Από το έξις. Η λέξη δσύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και s + έξις.
 • SIMPLE = Από το απλούς (η λέξη δασύνεται).
 • SPACE = Από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
 • SPONSOR = Σπόνσορας: από την λέξη (σπονδή).
 • TRANSFER = Από το τρύω (διαπερνώ) = φέρω. Translantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.
 • TURBO = Από την τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
 • YES = Από το γέ = βεβαίως.
 • YELLOW = Το χρώμα κίτρινο = Από το υαλί ή Γυαλί που όταν περνά ο ήλιος έχει μια κιτρινόλευκη απόχρωση.
 • WATER = Από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ).


Είναι χαμένη η μέρα που δεν γέλασες