Δημιουργός - Συντάκτρια


Σχετικά με εμένα[3column] [content]                                                                     Eισαγωγή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ενδιαφέροντα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     Αγαπημένες Ταινίες
                                                                                                                                                                                                                                                     Αγαπημένη Μουσική                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αγαπημένα Βιβλία[/content] [content] Πιστεύω ότι είμαι ένα άτομο που αγωνίζονται για το κοινό καλό. Λέω την αλήθεια με όποιο κόστος, επειδή πιστεύω ότι ένα ψέμα "πεθάνει νέο" και δεν έχει κανένα πραγματικό σκοπό. Ζω τη ζωή μου για αυτές τις μικρές στιγμές ευτυχίας, προσπαθώντας να μάθω από τα λάθη μου και δεν μου επιτρέπω να κάνω ξανά το ίδιο λάθος. Αγαπώ τους ανθρώπους και προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία ... Ψάχνω για το δάσος, όταν όλοι ψάχνουν το δέντρο ... Στις σχέσεις ο καθένας ψάχνει για το σαπούνι σε μια μεγάλη δεξαμενή από σκ...ά!!

Συγγραφή βιβλίων, Μαρκετινγκ, Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Υπολογιστές, Ζωγραφική, μουσική κατασκευές, ταξίδια, Γυμναστική, μελέτη, διδασκαλία. Writing books, Marketing, Philosophy, Psychology, Computers, Painting, music, construction, travel, Fitness, study, teaching.

Χάρι Πότερ - όλες οι ταινίες, Σύγκρουση των Τιτάνων, ... Harry Potter series, Clash of the Titans

Κλασικά παλιά τραγούδια 60'-70'-80'-90', Ρεμπέτικα, Τζαζ, Ροκ, Κλασική μουσική Old time Classic 60'-70'-80'-90's, Rempetika, Jazz, Rock, Classic music

 Φιλοσοφία, Αριστοτέλης, Πλάτωνας, Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Ψυχολογία Philosophy, Aristotelis, Platonas, Marketing, Economics, psychology [/content] [content]I believe I'm a person fighting for the common good. I tell the truth no matter what, because I believe that a lie "dies soon enough". and has no real purpose. I live my life for these special moments of happiness, try to learn from my mistakes and I can't except making the same mistake again. But mostly I love people and try to make them understand that money can't buy happiness... I'm looking for the forest, when everyone is searching the tree... In relationships everyone is searching for the soap in a big tank full of sh.t!!!![/content] [/3column]