Πήγα σε μάγισσες και αστρολόγους
Τα Βλεφαρίσματα πήγαν σε μάγισσες, σε αστρολόγους...Πήγα σε μάγισσες και αστρολόγους 
κι όλοι μου είπανε τους ίδιους λόγους
πως η καρδιά σου είναι μια πέτρα
και πως τα λόγια σου δεν έχουν μέτρα
και πως ο χρόνος πήγε χαμένος
γιαυτό και είναι έτσι κλαμένος
μες στην καρδιά σου πιά δε χωράω 
μα στο μυαλό σου όλο γυρνάω 
για σένα μόνο στεναχωριέμαι
που μες στο νου σου όλο πλανιέμαιΕίναι χαμένη η μέρα που δεν γέλασες 

 Συντάκτης: Κωμοδρόμος Χαράλαμπος