Η αιτία του κακού είναι....

 


Τα Βλέφαρίσματα βρήκαν την αιτία του κακού.....

Το όνομα του θηρίου αρχίζει απο Γερ και τελειώνει σε μανία. Και τρέφεται με το αίμα των δούλων στους οποίους είναι αφέντης. Έχει δε ομάδα αίματος Ευρώ +


Είναι χαμένη η μέρα που δε γέλασες....