Πυραμίδα: Μόνο ένας Ελεύθερος Άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ...
Τα Βλεφαρίσματα ψάχνοντας την Ζειν-Ζωή-του απείρου (ΟΟ), πήγαν νοερά εις το Ελληνικόν,  …  Εκεί ανακαλύψανε την πρώτη πυραμίδα του Ελληνικού (κάνε κλικ) που υπήρξε ποτέ… Την Τετράγωνη Πυραμίδα...


Φυσικά η συνέχεια υπάρχει στις επιβλητικές πυραμίδες που όλοι γνωρίζουμε στις Αίγυπτο που  με κάποιες πράξεις βρίσκω την μεσότητα σε μορφή κώνου τόσο σε πράξεις όσο και σε γράφημα.... Πάντως η τετράγωνη όσο και η τρίγωνη πυραμίδα παραπέμπει σε ένα αστέρι;;;;;


Σειρά 1
Σειρά 2
Σειρά 3
Κατηγορία 1
4,3
2,4
2
Κατηγορία 2
2,5
4,4
2
Κατηγορία 3
3,5
1,8
3
Κατηγορία 4
4,5
2,8
5


  -Τριγωνομετρική Ανασφάλεια -
 Συμπαντική νομοτέλεια ή θεία βούληση;Αν Πυραμίδα, τρίγωνη, σαν πειρατική πΥραμίδα τετράγωνη…… Μία και μοναδική νομοτέλεια….
Κώνος.... με 4 γωνίες που καταλήγουν σε 1 = 5 
Η αυτοτέλεια μεσότης


Είναι χαμένη η μέρα που δεν γέλασες 

 Συντάκτης: Μαρία Κάπα