Έλπη Φουσέκη - Κυρίμη: Γενικώς και Συνελόντι

Τα Βλεφαρίσματα διάβασαν το νέο βιβλίο της συνακροάτισσας στον Αριστοτελικό Όμιλο Αθηνών Έλπης Φουσέκη - Κυρίμη, "Γενικώς και Συνελόντι" εκδόσεις Κάδμος, το οποίο είναι ένα κολάζ πληροφοριών από επιστημονικά άρθρα, βιβλία,  και όχι μόνο θέματα που αφορούν την τεχνολογία των αρχαίων πατέρων μας.


Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου θα μείνετε κατάπληκτοι από πληροφορίες που ούτε καν θα σας περνούσε από τον νου ότι μπορεί να είναι εφικτό να γνωρίζουν ή να έχουν συλλάβει η σκέψη καν των αρχαίων προγόνων μας.  Για του λόγου το αληθές σας παραθέτω ένα κομμάτι από το βιβλίο:

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ 
ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ 
ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ιπποκράτης Δάκογλου: Εκδόσεις Νέα Θέσις Ιούλιος 2004

.....Ο Συριανός ομοίως μας αποκαλύπτει ότι ο Πυθαγόρας εδέχθεί την θεωρίαν της σοφίας των αριθμών από τους ορφικούς οι οποίοι την εχρησιμοποιούν δια μεταφυσικάς και αφηρημένης φιλοσοφίας εννοίας και σταθμητών φαινομένων, δηλαδή εις τας θετικάς επιστήμας, ήτοι Αστρονομίαν, Κοσμολογίαν, Φυσικήν Μαθηματικά, Μουσική κ.λ.π.  Μάλιστα όπως αναφέρει ο Νικόμαχος ο Γερασινός εις το δεύτερον βιβλίον της Αριθμητικής εισαγωγής του, σχέσεις αριθμών και λέξεων με Μαθηματικές αναλογίες ή Συμπαντικές έννοιες υπήρχαν και προ της εποχής του Ορφέως, του οποίου ο δάσκαλος, ο μουσικός ραψωδός, Λίνος εις το δεύτερο βιβλίον του "Προς Υμεναίον" αναφέρει αναλογικές σχέσεις όπως ΓΗ προς ΑΗΡ = ΥΔΩΡ προς ΠΥΡ καθώς και ΠΥΡ προς ΑΗΡ = ΑΗΡ = ΥΔΩΡ προς ΓΗ οι οποίες επαληθεύονται πλήρως με την συσχέτηση με Πυθμενκούς Λεξαρίθμους.

...όπως η επιλογή της λέξεως Μονάς ήταν απολύτως επιτυχής, έτσι και η επιλογή της λέξεως Δυάς ήταν απολύτως επιτυχής τόσο ετυμολογικώς όσον και φολοσοφικώς, διότι ετυμολογικώς μες παράγεται από το ρήμα Διιέναι (διαπερνάν) και από το ρήμα Διαπορεύεσθαι (διαβαίνειν), έννοιες οι οποίες όπως θα ιδούμε εν συνεχεία, υπάρχουν εις την Δυάδα, φιλοσοφικώς δε διότι έχει αιτιώδη σχέση με την ίδια την εικόνα της, δηλαδή με τον αρισθό 2 ή άλλως με το γράμμα Β, καθ' ότι έχει πυθμενικό λεξάριθμον ίσον με 4+400+1+200 = 605 --> 6+0+5 = 11 --> 1+1 = 2 = Β

......Κατά Φιλόλαον μας αναφέρει ο Πρόκλος εις την Δυάδα ή άλλως το Κοσμικόν Ωόν ή Χάος ανήκει ότι υπάρχει απροσδιόριστον.

Για περισσότερα.... στις σελίδες του βιβλίου.  Καλή μελέτη.


Είναι χαμένη η μέρα που δεν γέλασες 


Πηγή/κατασκευαστής:Έλπη Φουσέκη - Κυρίμη - "Γενικώς και Συνελόντι"