ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


Τα Βλεφαρίσματα απαντούν για την αρρώστια της αποχής, που έχει κατακλύσει τον Κόσμο, την Ευρώ-πη, την Ελ-λάδα, μέσα από τα λόγια του αή-μνηστου συνθέτη μας Μάνου Χατζηδάκη.... Ε κ Ε;;;;

 Καθώς η Μαρι-ν-έλα έλεγε..... "τα λόγια είναι περιττά", διαβάστε το βίντεο....

Είναι χαμένη η μέρα που δεν γέλασες 


Συντάκτης: Μαρία Κάπα
Πηγή/κατασκευαστής:
Επίσημη σελίδα: youtube.com
Εμφανίσεις Υοutube: 3001